Spring naar inhoud

Norg Esdorpenlandschap

Norg Esdorpenlandschap, Drenthe - 10,5 km

Es- en Beekdallandschap

Ik ken het woord ‘es’ vanuit kruiswoordpuzzels. Het is een synoniem voor landbouwgrond. De wandeling bij Norg voert ons door een es- en beekdallandschap en het is prachtig! De tocht gaat over verharde wegen, bos- en zandpaden. De zon schijnt en uiteindelijk wint deze zo aan kracht dat we met de jas los lopen. 

We parkeren de auto bij Café Restaurant Norgerhout en starten met een kopje koffie en een krantje. De wandelroute is van Natuurmonumenten en we volgen de geel/blauwe paaltjes waarvan de eerste direct tegen over het café staat. Heerlijk dit winterweer, ik adem met volle teugen de frisse lucht in en doe vitamine D op vanwege de zon.

Het bos waar we doorheen wandelen stond hier ook al in de Middeleeuwen. Boeren gebruikten het hout als bouwmateriaal, de eikels als voer voor het vee en de hulsttakken als ‘bezem’ om de schoorsteen mee te vegen. De folder vermeldt dat je aan hulstblaadjes kunt zien of het om een jonge of oude struik gaat. Jonge struiken hebben de kenmerkende gekartelde randen die bij oude struiken inmiddels zijn afgesleten.

akkerkruiden

We komen in open gebied waar Natuurmonumenten op essen oude akkerkruiden zoals klaproos en korenbloem verbouwd. Maar ja, in deze tijd gebeurt er meer onder de aarde dan er boven.

In een oude gerestaureerde hooischuur, die in 1988 aan Natuurmonumenten is geschonken, hangen een aantal informatieborden over het esdallandschap en het oeroude bos. Met een tekening wordt duidelijk gemaakt hoe mens, dier en akker in die tijd samenwerkten.  Boven in de schuur zijn gaten in het dak zodat kerkuilen binnen kunnen broeden.

In het Tonckebos is goed te merken dat de zon lager staat en nauwelijks de zandpaden bereikt. Het is een modderpad geworden waarbij mijn voeten regelmatig wegglijden. Goede waterdichte wandelschoenen zijn dan ook onontbeerlijk is deze tijd van het jaar. Het is rustig weer, bijna windstil. De dennenbomen die nog in dit bos staan zullen met de jaren verdwijnen vanwege de geregelde hogere waterstand.

beekdal

Dan volgt een meer open landschap. We lopen nu door het beekdal van de Slokkert A.
De beek zelf kunnen we helaas niet zien. In de jaren vijftig/zestig werden velen beken rechtgetrokken zodat het water snel afgevoerd kon worden. Natuurmonumenten is echter van plan om de oude loop van deze beken in dit gebied te herstellen.

informatie wandeling Norger Esdorpenlandschap

Een leuke, informatieve rondwandeling door es- en beekdallandschap bij Norg. Volg de blauw/gele paaltjes en print eventueel de routebeschrijving van Natuurmonumenten. Je wordt dan puntsgewijs gewezen op bijzonderheden in het landschap en tevens staat de route op het kaartje getekend. Je kunt de auto parkeren bij Café Restaurant Norgerhout, Asserdelft 55 in Norg. Natuurmonumenten heeft diverse informatieborden geplaatst, net als enkele bankjes. Vergeet vooral niet goede wandelschoenen of laarzen aan te trekken in verband met modderige paden.

geschiedenis Norger Esdorpenlandschap
Na de tweede ijstijd bleef er in Drenthe een dikke laan keileem met zwerfstenen achter ook wel Drents plateau genoemd. Met het stijgen van de temperatuur smolt het ijs op het plateau en werd dit afgevoerd naar lager gelegen gebieden. De beekdalen die daardoor onstonden zijn nog steeds bepalend in het landschap. De derde ijstijd bereikte Drenthe niet maar de wind bracht fijn zand dat het land toedekte. Tijdens de temperatuurstijging onstonden door worteling van planten dekzandruggen op de hoger gelegen gebieden. In de lage gebieden blies de wind het zand weg. Het keileem is slecht waterdoorlatend waardoor het gebied natter werd en er veen onstond. In een later stadium werd hei ontgonnen om plaats te maken voor landbouwakkers. Omdat deze in het begin niet bemest werden moest steeds meer heidi afgeplagd worden voor landbouwgrond. Later werd in de potstal de mest van het veen vermengd met plaggen en stro. Dit werd over de landbouwgronden verspreid waardoor de essen een ietwat bolle vorm kregen. In de gebieden dichter bij de beken waren de hooilanden. Aan het einde van de 19e eeuw ontkwam ook Drenthe niet aan de grote ontginning ten behoeve van landbouw. Op slechtere delen werd productiebos aangelegd. Nu probeert Natuurmonumenten het landschap zoveel mogelijk te behouden en koopt zij stukken grond aan zodat er aansluiting is met andere natuurgebieden.

oude kruidakkerkruiden
Bekende akkerkruiden zijn Korenbloem, Korensla, Akkerviooltje, Gele ganzebloem, Slofhak, Smalbladige wikke en Bleekgele hennepnetel. Een bijzonder voorkomende plant is de Roggelelie met haar opvallend grote, oranje gekleurde bloemen. Deze akkerkruiden hebben een bodem nodig die voedsel- en kalkarm is.  De akkerkruiden verdwenen doordat de boer dieper ging ploegen, drijfbemesting plaatsvond en zaaizaad gezuiverd en ontsmet werd. Akkerkruiden zijn aantrekkelijk voor insecten die op hun beurt dieren aantrekken zoals bepaalde zangvogels en spitsmuizen. Daarnaast worden de bloeiende akkerkruiden zeer gewaardeerd door mens vanwege hun kleurige verschijning. Er zijn in Nederland diverse projecten, waaronder bij Norg, om oude akkerkruiden weer in het landschap terug te laten keren.

Wandeling Norg
Met verhaal, kaart, foto’s en achtergrondinformatie.
Norg, Drenthe, 10,5 km.

Norg

type
rondwandeling, 10,5 km

ligging
onder Norg

landschap
weilanden, bos, beekdal

bijzonderheden
akkertjes met kruiden,
infoschuur

markering
blauw-gele route

ondergrond
zand- en bospaden, verharde paden. Kan zeer modderig zijn.

honden 
aangelijnd

horeca
ja, 1 keer bij start-/eindpunt

rolstoeltoegankelijk
nee

bereikbaarheid
auto, fiets, bus