Spring naar inhoud

wandelingen

Witte Veen

Witte Veen

Witte Veen, Haaksbergen, Overijssel– 8 km. Hoogveengebied op de grens van Nederland en Duisland. Door ruige graslanden, poelen, heide en bos.

Stavoren – Hindeloopen

Stavoren – Hindeloopen

Stavoren-Hindeloopen, Friesland - 11 km. Langs het IJsselmeer, recht over de dijk, door een zee van schapen lopen we van Stavoren naar Hindeloopen.

Sprengenberg

Sprengenberg

Sprengenberg Haarle, Salland, Overijssel - 6 km. Wandeling van 6 km over zandpaden door heidegebied met jeneverbessen en door bos met rhododendrons.

Slachtedyk III

Slachtedyk III

Slachtedyk, Reahûs – Raerd, Friesland – 11 km. Via de skyline van Boazum, een oude brugsluis naar het eindpunt in Raerd.

Slachtedyk II

Slachtedyk II

Slachtedyk, Tolsemersyl – Reahûs, Friesland – 11 km. Door swingend fluitenkruid, over de Nije Kromme en langs Hidaard met slechts een toegangsweg.

Slachtedyk I

Slachtedyk I

Slachtedyk, Oosterbierum – Tolsemersyl, Friesland – 20 km. Oude 42 km lange slaperdijk vanaf de Waddenzee, door het midden van Friesland, naar het dorp Raerd. Bloemen sieren de slingerende dijk.

Vegelinbossen Sint Nicolaasga

Vegelinbossen Sint Nicolaasga

Sint-Nicolaasga, Friesland - 8 km. Vanuit het dorp wandelen we langs weilanden, de golfbaan en door het Vegelinbos. Op de achtergrond geblaf en hoorngeschal van een vossenjacht.

Rottige Meenthe

Rottige Meenthe

Rottige Meenthe Nijetrijne, Friesland - 9 km. Oud veengebied met petgaten, ribben, ruigte en moerasbos. Op waterzuringplanten legt de grote vuurvlinder haar eitjes. Natuurreservaat en vogelbroedgebied.

Rondje Terherne

Rondje Terherne

Rondje Terherne Friesland - 14 km. Vanuit Terkaple via kameleondorp Terherne langs een bevroren Sneekermeer naar Goingarijp. Een enkele waaghals waagt zich op het dunne ijs.

Rijsterbos

Rijsterbos

Rijsterbos Rijs, Friesland - 7 km. Een gemengd bos achter de dijk van het IJsselmeer. Statige beuken en eiken markeren de vroegere oprijlaan naar het 'Slot Rijs' dat in 1930 is gesloopt.

Norg Esdorpenlandschap

Norg Esdorpenlandschap

Norg, Drenthe - 10,5 km. De rondwandeling van Natuurmonumenten 'Norger Esdorpenlandschap' gaat over zandpaden langs prachtige Saksische boerderijtjes en glooiende velden.

Noordsvaarder II

Noordsvaarder II

Noordsvaarder, West Terschelling - 10 km. Over de zandvlakte van de Noordsvaarder, via het voormalig schietterrein langs de slufter en drassige paden. Een verlaten maanlandschap.

Aekingerzand

Aekingerzand

Appelscha, Friesland - 6 of 11 km banjeren door het grootste stuifzandgebied van Noord-Nederland en een beekdal. Bruin/paarse heide, groene dennen, wit zand en een blauwe lucht.

Noordsvaarder I

Noordsvaarder I

Noordsvaarder, Terschelling, Friesland - 13 km. Natuurstaatsmonument met zandvlakte, duinen, duinvalleien en duinmeertjes. Een wandeling langs diverse landtypen.

Littenseradiel

Littenseradiel

Littenseradiel Reahûs, Rien, Easterein, Friesland - 11 km. Door weilanden lopen we van kerktoren naar kerktoren. Het frisse groen schiet omhoog en omzoomd de historische dorpjes met een beschermd 'gezicht'.

Lendevallei

Lendevallei

Lendevallei Helomapolder Wolvega - 5 km. Moerasgebied in beekdallandschap. Natuurgebied dat van ontwikkeling tot landbouwgrond werd gered door de aanwezigheid van de grote vuurvlinder.

Landgoed De Eese

Landgoed De Eese

Landgoed De Eese, Steenwijk – 7 km. Gevarieerde wandeling door bos, langs paarse heide en over de weilanden van een landgoed.

Ketliker Skar | Katlijker Schar

Ketliker Skar | Katlijker Schar

Ketliker Skar, Katlijk, Friesland - 6 km. Statige boslanen afgewisseld met heide en vennen en Schotse hooglanders. Via de uitkijktoren is het beekdalgebied te bewonderen. Wandelroutes en rolstoelpad.

Hollands Duin

Hollands Duin

Hollands Duin Wassenaar, Zuid-Holland - 3,3 of 15 km. Wandelen door de Zuid-Hollandse duinen langs duinmeertjes, over de Atlantikwall, op het Vlaggeduin en langs de zee.

Easterskar

Easterskar

Easterskar | Oosterschar St. Johannesga, Friesland - 8 km. Een verveend natuurgebied waar door een goede waterhuishouding flora en fauna zich rijk manifesteert. Wandelroutes tussen de 2,5 en 10 km.

Duurswouderheide

Duurswouderheide

Duurswouderheide, Wijnjewoude, Bakkeveen, Friesland - 8 km. De grootste heide van Friesland. Door de boswand waden we door een dik bladerdek. Van een hoge bult bekijken we de eeuwenoude dobben.

Duin en Kruidberg

Duin en Kruidberg

Duin en Kruidberg Santpoort-Noord, Noord-Holland - 10 of 14 km. Strand en voormalig landgoed. Imposante kastanje- en beukenlanen en duingebied met Shetlandpony’s en Schotse hooglanders.

Delleboersterheide

Delleboersterheide

Delleboersterheide, Oldeberkoop, Friesland - 10 km. Beekdallandschap, heide en kommen met veen. In het vogelbroedgebied ligt een oude pingoruïne. Leefgebied van wel zo'n veertig soorten libellen.

De Woldberg en De Eese

De Woldberg en De Eese

De Woldberg en De Eese, Steenwijk - 7, 10 of 17 km. Een 16e eeuws landgoed. Stenen uit de ijstijd, 30 meter hoge Woldberg en met heide begroeide grafheuvels.

De Wieden

De Wieden

De Wieden - Wanneperveen 9,5 km. Laagveenmoerasgebied met sterk wisselend uitzicht. Honderden watervogels dobberen rustig in hagel en onweer terwijl wij ineen duiken onder onze paraplu.

De Wetering

De Wetering

De Wetering Kalenberg, Overijssel - 8 km. Aan de zijkant van de Weeribben tussen Kalenberg, Nederland en De Wetering: een wandeling door bossages, langs water, riet en weilanden.

De Boschplaat

De Boschplaat

De Boschplaat, Terschelling, Friesland 20-25 km. Een uitgestrekt landschap waar je uren kunt wandelen tot het het Amelander Gat, en weer terug. Kijk uit naar de zeldzame lepelaar.

De Weerribben

De Weerribben

Weerribben, Ossenzijl, Overijssel - 11 km. Moerasbos en rietland met status als Nationaal Park en Wetland. Zomers druk met recreanten, 's winters een verstild landschap. Wandelroutes vanaf 2,5 km.

De Deelen

De Deelen

De Deelen, Tjalleberd, Friesland - 9 km. Uitgegraven veen ligt op de ribben. Ganzen, watervogels en rietzangers trekken zich niets aan van het koude weer.

Brandemeer

Brandemeer

Brandemeer Oldelamer, Friesland - 6 km. Een miezerige herfstdag. In het moerasgebied wiegen paarse rietpluimen op de wind. Het oude sluisje dateert uit de tijd dat er turf vervoerd werd naar de polder.

Bocht fan Molkwar

Bocht fan Molkwar

Molkwerum, Stavoren, Friesland - 9,5 km. Op de weilanden is de hooitijd begonnen. Schapen houden het dijkgras kort. Een uitgestrekt natuurgebied ligt in het IJsselmeer langs de Friese kustlijn.

‘t Oude Bosch

‘t Oude Bosch

Wijnjewoude, Bakkeveen, Friesland - 5 km. Betoverende bos door het spel van licht en donker door zon en schaduw. Genieten in de theekoepel aan de Freulevijver.

Alde Feanen

Alde Feanen

Alde Feanen, Eernewoude, Friesland - 5 km. Historisch oud veenland waarin natuurlijke ontwikkeling zorgt voor terugkeer van oorspronkelijke bewoners. Moerasbos, petgaten, hooiland en water.

Ballastplaat Lauwersmeer

Ballastplaat Lauwersmeer

Ballastplaat Lauwersmeer, Lauwersoog, Groningen - k m. Wandelen door nieuwe natuur. Vanaf de uitkijktoren zien we het lauwersmeer, de sluizen en beneden in het weiland grazen paarden.

Mandefjild

Mandefjild

Mandefjild | Mandeveld Bakkeveen, Friesland - 8 km. Natuurgebied met bos, heide en zandverstuiving waar sporen vanaf de laatste ijstijd te vinden zijn.