informatie Weerribben
Nationaal Park De Weerribben ligt in de kop van Overijssel. Het gebied is grotendeels van Staatsbosbeheer die ook het beheer doet. Er zijn een aantal routes te wandelen, waaronder het laarzenpad en een ontdekpad voor kinderen. Met mooi weer wordt er volop gefietst, gevaren en gekampeerd. Het gebied is vrij toegankelijk via de weg, wandel- en fietspaden en sloten en grachten.

geschiedenis Weerribben
In de afgelopen eeuwen is door turfwinning de structuur ontstaan van De Weerribben. Kenmerkend zijn de ribben, smalle stroken land die gebruikt werden om de uitgestoken turf op de drogen, en de weren, verveende delen die weer onder water kwamen te staan. Turf bestaat uit niet geheel verteerde afgestorven plantensresten. In het gebied zijn nog tal van vervenershuisjes te vinden waar de turfstekers met hun gezinnen woonden. Deze huisjes zijn veelal te huur als vakantiewoning, uiteraard aangepast aan de moderne tijd.

Door de aanleg van de Noordoostpolder verdroogde het gebied vanaf de jaren vijftig in de 20e eeuw door de lage grondwaterstand in de nieuwe polder. Het verlandingsproces versnelde, het riet werd minder rendabel. Men zocht werk in de visserij, veeteelt en landbouw. Nu hebben nog ongeveer zo’n twintig mensen een rendabel bestaan in de rietteelt.

Kalenberg was vroeger alleen per voet bereikbaar. Toen dit pad te drassig werd en waterwegen steeds belangrijker werden om de turf te vervoeren, maakte het voetplad plaats voor Oudewegsloot. In de 18e eeuw werd deze sloot vanaf twee kanten verbreed en heet nu de Kalenbergergracht. In 1902 werd er weer een voetpad gemaakt aan de westzijde van de gracht, dit is nu het fietspad met vele bruggetjes tussen Kalenberg en Ossenzijl. Gemotoriseerd verkeerd kan Kalenberg bereiken sinds 1959.

In Kalenberg staat nog een oud kerkje, speciaal daar gebouwd in opdracht van de Hervormde gemeente Oldemarkt-Paaslo omdat voor vele ouderen en zwakkeren de gang naar de kerken in Oldemarkt en Paaslo te ver was. Het schoolgebouw aan de andere kant van het weggetje is helaas niet meer als zodanig in gebruik. De school werd begin tachtiger jaren gesloten bij gebrek aan leerlingen.

beheer
Zonder ingrijpen groeit De Weerribben langzaam maar zeker dicht tot een moerasbos. Om het verlandingsproces tegen te gaan graaft Staatsbosbeheer regelmatig een deel van de plantenlaag af. Ook wordt ieder jaar een deel van het riet gemaaid om dit te voorkomen.

Sinds 1992 heeft De Weerribben de status van Nationaal Park. Samen met het ernaast gelegen gebied De Wieden is het het belangrijkste moerasgebied van Noordwest Europa. Het is zelfs een erkend ‘Wetland’ een internationale kwalificatie wat inhoudt dat het gebied een norme natuurwaarde heeft in de planten- en dierenwereld en een broed- en verblijfplaats biedt aan (trek)vogels.
Al jaren is er een strijd tussen rietsnijders en Staatsbosbeheer aan de gang. Rietsnijders halen het riet vanaf half december van het land. De uiterste datum hiervoor is 15 april. Staatsbosbeheer ziet liever, in verband met rustverstoring voor dieren, dat dit vervroegd wordt naar begin of half maart.

toekomst
Er zijn plannen om De Weerribben uit te breiden met De Wieden. Begin 2006 gaan de instanties informatieavonden organiseren om de meningen hierover te peilen bij bewoners, riettelers, agrariërs en recreatie-ondernemers. Het totale gebied wordt dan drie keer zo groot dan de huidige Weerribben. Dit betekent dat het jaarlijkse budget flink verhoogd wordt door het ministerie van LNV en dit komt onder andere het beheer van het gebied ten goede.

bron o.a. Langs de ribben, Lute Bouwer.

De Weerribben

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje


Karakteristieken
Moerasbos en rietland.

Bijzonderheden
Nationaal park en Wetland status.

Grootte
3500 ha.

Ligging
Gemeente Steenwijkerwold, ten westen van Steenwijk.

Toegankelijkheid
Vrij toegankelijk op wegen, paden, grachten en sloten (van zonsopgang tot zonsonder-gang).

links

npdeweerribben.nl
bezoekerscentrum
lutebouwer.com

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>