Ketliker Skar | Katlijker Schar Katlijk, Friesland
Statige boslanen afgewisseld met heide en vennen. Via de uitkijktoren is het beekdalgebied te bewonderen. Wandelroutes en rolstoelpad. Schotse hooglanders aanwezig. meer>

Easterskar | Oosterschar St. Johannesga, Friesland
Een verveend natuurgebied waar door een goede waterhuishouding flora en fauna zich rijk manifesteert. Wandelroutes tussen de 2,5 en 10 km. meer>

Mandefjild | Mandeveld Bakkeveen, Friesland
Natuurgebied met bos, heide en zandverstuiving waar sporen vanaf de laatste ijstijd te vinden zijn. Vanaf verschillende locaties bereikbaar voor wandelaars en fietsers. meer>

Weerribben Ossenzijl, Overijssel
Moerasbos en rietland met status als Nationaal Park en Wetland. Zomers druk met recreanten, 's winters een verstild landschap. Wandelroutes vanaf 2,5 km. meer>

Noordsvaarder I Terscheling Friesland
Natuurstaatsmonument met zandvlakte, duinen, duinvalleien en duinmeertjes. Een wandeling langs diverse landtypen. Wandelroute minimaal 10 km. meer>

Noordsvaarder II Terschelling, Friesland
Over de zandvlakte van de Noordsvaarder, via het voormalig schietterrein langs de slufter en drassige paden. Een verlaten maanlandschap. meer>

De Deelen Tjalleberd, Friesland
Een beetje rondkijken in De Deelen. Uitgegraven veen ligt in deze tijd op de ribben. Ganzen, watervogels en rietzangers trekken zich niets aan van het koude weer. meer>

De Boschplaat Terschelling, Friesland
Een uitgestrekt landschap waar je uren kunt wandelen tot het einde van Terschelling, het Amelander Gat, en weer terug. Kijk uit naar de zeldzame lepelaar! meer>

De Grienedyk en Potskar Sneek

De Grienedyk en Potskar Sneek, Friesland
Slingeren langs oude dijken. Genieten van de polders van natuurgebied de Potskar. Geel, paars, roze, rood, wit en groen kleuren de polders en de bermen. meer>

Bocht fan Molkwar

Bocht fan Molkwar Molkwerum, Stavoren, Friesland
Op de weilanden is de hooitijd begonnen. Schapen houden op de dijk het gras kort. Een uitgestrekt natuurgebied ligt in het IJsselmeer langs de kustlijn van Friesland. meer>

Alde Feanen

Alde Feanen Eernewoude, Friesland
Historisch oud veenland waarin natuurlijkontwikkeling zorgt voor terugkeer van oorspronkelijke bewoners. Moerasbos, petgaten, hooiland, water, kortom een gevarieerd gebied. meer>

't Oude Bosch Wijnjewoude, Friesland
Vroeger roeide de freule over haar eigen meertje, en dronk thee in de theekoepel. Het Oude Bosch nodigt uit tot mijmeren over lang vervlogen dagen. meer>

Rottige Meenthe Nijetrijne, Friesland
Oud veengebied met petgaten, ribben, ruigte en moerasbos. Op waterzuringplanten legt de grote vuurvlinder haar eitjes. Natuurreservaat en vogelbroedgebied. meer>

Delleboersterheide Oldeberkoop, Friesland
Beekdallandschap, heide en kommen met veen. In het vogelbroedgebied ligt een oude pingoruïne. Leefgebied van wel zo'n veertig soorten libellen. meer>

Lendevallei Wolvega, Friesland
Moerasgebied in beekdallandschap. Natuurgebied dat van ontwikkeling tot landbouwgrond werd gered door de aanwezigheid van de grote vuurvlinder. meer>

De Wetering Kalenberg, Overijssel
Aan de zijkant van de Weeribben tussen Kalenberg, Nederland en De Wetering: een wandeling door bossages, langs water, riet en weilanden. meer>

Littenseradiel Reahûs, Rien, Easterein, Friesland
Door weilanden lopen we van kerktoren naar kerktoren. Het frisse groen schiet omhoog en omzoomd de historische dorpjes waarvan sommigen een beschermd 'gezicht' hebben. meer>

De Slachte of Slachtedyk Oosterbierum, Raerd, Friesland
Oude 42 km lange slaperdijk die vanaf de Waddenzee door het midden van Friesland slingert naar het dorp Raerd. Bermen met gras en bloemen sieren de slingerende dijk. meer>

De Woldberg en De Eese Steenwijk, De Eese, Overijssel
Een 16e eeuws landgoed. Stenen uit de ijstijd, 30 meter hoge Woldberg en met heide begroeide grafheuvels. Eikels vallen rakelings langs ons op de grond. meer>

Rijsterbos Rijs, Gaasterland, Friesland
Een gemengd bos achter de dijk van het IJsselmeer. Statige beuken en eiken markeren de vroegere oprijlaan naar het 'Slot Rijs' dat in 1930 is gesloopt. meer>

Brandemeer Oldelamer, Munnekezijlen, Friesland
Een miezerige herfstdag. In het moerasgebied wiegen paarse rietpluimen op de wind. Het oude sluisje dateert uit de tijd dat er turf vervoerd werd naar de polder. meer>

Duurswouderheide Wijnjewoude, Bakkeveen, Friesland
De grootste heide van Friesland. Door de boswand waden we door een dik bladerdek. Van een hoge bult bekijken we de eeuwenoude dobben. meer>

De Wieden Wanneperveen, Doosje, Overijssel
Laagveenmoerasgebied met sterk wisselend uitzicht. Honderden watervogels dobberen rustig in hagel en onweer terwijl wij ineen duiken onder onze paraplu. meer>

Sprengenberg Haarle, Salland, Overijssel
Wandeling van 6 km over zandpaden door heidegebied met jeneverbessen en door bos met rhododendrons. meer>
 

Witte Veen Haaksbergen, Overijssel
Hoogveengebied op de grens van Nederland en Duisland. Rondwandeling van 8 km. door ruige graslanden, poelen, heide en bos. meer>

Aekingerzand of Kale Duinen Appelscha, Friesland/Drenthe
6 of 11 km banjeren door het grootste stuifzandgebied van Noord-Nederland en een beekdal. Bruin/paarse heide, groene dennen, wit zand en een blauwe lucht. meer>

Stavoren-Hindeloopen Stavoren, Friesland
11 km langs het IJsselmeer, recht over de dijk, door een zee van schapen lopen we van Stavoren naar Hindeloopen.
meer>

Duin en Kruidberg Santpoort-Noord, Noord-Holland
Rondwandeling van 10 of 14 km naar het strand door voormalig landgoed. Imposante kastanje- en beukenlanen en duingebied met Shetlandpony’s en Schotse hooglanders meer>

Lauwersmeer, Ballastplaat Lauwersoog, Groningen
5 km wandelen door nieuwe natuur. Brede graspaden leiden ons naar de uitkijktoren. We zien het lauwersmeer, de sluizen en onder ons grazen paarden. meer>

Oranjewoud Heerenveen, Friesland
Afwisselende rondwandeling van 14 km door voormalig veengebied, zandgronden en de statige boslanen van Oranjewoud. meer>

Norg Drenthe
De rondwandeling (10,5 km) van Natuurmonumenten 'Norger Esdorpenlandschap' gaat over zandpaden langs prachtige Saksische boerderijtjes en glooiende velden. meer>

Sint-Nicolaasga Friesland
Vanuit het dorp wandelen we 8 km langs weilanden, langs de golfbaan en door het Vegilinbos. Op de achtergrond geblaf en hoorngeschal van een vossenjacht. meer>

Rondje Terherne Friesland
Vanuit Terkaple via het kameleondorp Terherne langs een bevroren Sneekermeer naar Goingarijp. Een enkele waaghals waagt zich op het dunne ijs. meer>

Hollands Duin Wassenaar, Zuid-Holland
Wandelen (14 km) door de Zuid-Hollandse duinen langs duinmeertjes, de zee, de Antlantikwall en een plaats waar men de herinnering aan Jan Wolkers levend houdt. meer>

   
   
Zoek op kaart


web   site