informatie Sint Nicolaasga-wandeling
De Vegelinse Bosschen zijn geplant door jonkeer Johan Vegilin van Claerbergen. Nu is Staatsbosbeheer de beheerder van deze bossen. Momenteel (oktober 2008) wordt het bos behoorlijk ‘opgeruimd’, een aantal paden is slecht te bewandelen. Het start- en eindpunt van de wandeling, bij de Sint-Nicolaaskerk midden in het dorp, is niet te missen. In het bos zijn ook veel kleine paadjes, erg leuk om nog eens voor terug te komen. Op enkele plaatsen staat een bankje. De Amazonevijver is zowel rechts- als linksom te lopen.

geschiedenis
In de 18e eeuw werd het woeste gebied bij Sinte Nyclaesga en Langweer ontgonnen door Johan Vegilin van Claerbergen (1690 –1772). Deze Grietman (burgemeester en kantonrechter) liet afwateringsslootjes graven, verdeelde het gebied in akkers en liet bossen aanplanten voor houtproductie. Hij bewoonde het prachtige Osingastate in Langweer, waar nadien veel adellijke families hebben gewoond. Familie Van Eijsinga, afstammelingen van Vegilin van Claerbergen beheren nu de bossen. De functie van grietman ging bij Gemeentewet van Thorbecke in 1851 over in die van burgemeester.

het friesche paard
Het Friese paard is het enige paard in Nederland dat hier al eeuwen leeft maar uiteindelijk alleen nog in Friesland te vinden was. Op 1 mei 1879 werd in Reduzum het Friesch Paarden Stamboek opgericht. Doel van de vereniging was het fokken met het Friese paarden te stimuleren. Met de laatste drie dekhengsten werd het ras weer opgebouwd. Stoeterij “De Oorsprong” in Sint Nicolaasga heeft in het behoud van dit prachtige zwarte dier, een belangrijke rol gespeeld. Kenmerkend zijn de vetlokken, het haar onder aan de benen. Het paard wordt voor diverse doeleinden gebruikt. Niet alleen is het een statig koetspaard maar ook in de landbouw toont het zijn kracht. Bij het traditionele ringrijden wordt de Friese sjees door maar liefst acht paarden voortgetrokken. Dat we nu nog genieten van originele kostuums, sjezen en arresleden is het werk van commissies binnen het Friesch Paarden Stamboek. Koningin Beatrix is beschermvrouwe van de inmiddels Koninklijke vereniging het Fries Paardenstamboek.

 
Sint Nicolaasga

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje


type
rondwandeling, 8 km

ligging
zuid-west van Joure

landschap
weilanden, bos

bijzonderheden
lourdesgrot bij kerk

markering
geen

ondergrond
weg, fietspad, bospaden≠

honden
aangelijnd

horeca
ja, 2 keer

rolstoeltoegankelijk
nee

bereikbaarheid
auto, fiets, bus

links

sint nicolaasga
grot van lourdes

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>