informatie Oranjewoudwandeling
Deze 14 km. lange route is een combinatie van een aantal paaltjeswandelingen in en rond Oranjewoud van Staatsbosbeheer. De wandeling is dan ook zeer gevarieerd en doorkruist grofweg drie landschapstypen. Weilanden in het noorden bij De Knipe, ontstaan door afgraven van hoogveen, hogere zandgronden in het zuid-oosten bij Mildam en bossen met rechte lanen en buitenverblijven in het westen in Oranjewoud.

de wandelingen
De Knipe-Brongergawandeling
Met deze blauwe-paaltjes-route begint en eindigt onze wandeling. Overal waar u hier weilanden ziet werd vroeger veen afgegraven.

Al in 1551 werd door de drie heren Dekema, Cuyck en Foeyts een ‘veencompagnie’ opgericht, de oudste N.V. van Nederland. Zij kochten rond Heerenveen, wat toen nog niet bestond, grote stukken land met hoogveen op met als doel dit te gaan afgraven. De Schoterlandse Compagnonsvaart, waar het eerste deel van de route langsloopt werd toen gegraven om het land te ontwateren en het veen af te voeren. Aan weerzijden lag vaak een trekpad van twee roeden breed. De bebouwing kwam pas later.

Waar nu ouder bos is was de veenlaag te dun om af te graven. Het in het bos gelegen verharde fietspad van oost naar west was vroeger een doorgaand pad over een hoge zandrug.

Klokkestoelwandeling
De houtwallen in deze rode route dienden vroeger als veekering en als eigendomsgrenzen van boerenbedrijven. Het fietspad ligt op de oude grens tussen het voormalig hoog- en laagveengebied.

Weversbuurtwandeling
Deze witte route  voert over zandruggen en om een lage kom. Het landschap wordt hier gekenmerkt door lange weilanden omzoomd door singels. Het molenlaantje na Mildam is de enige nog overgebleven vroegere zandweg. Het verbond Mildam met Brongerga en De Knipe.

Tuimelaarsboswandeling
Witte route door het 'sterrebos' Tuimelaarsbos. Van de sterrebos-structuur, waarin (meestal) zeven lanen op één punt samen komen, is weinig meer te herkennen maar de overtuin, met moestuin van het oude slot, is de moeite waard.

Verbindingswandelroute
Deze oranje route verbindt andere routes en bosgebieden met elkaar. Hij loopt hoofdzakelijk over de rechte barokke lanen van Oranjewoud.

geschiedenis Oranjewoud
Albertine Agnes van Oranje-Nassau, weduwe van Willem Frederik van Nassau-Dietz, kocht hier in 1676 een landgoed en ontwikkelde dit tot haar buitenverblijf en lusthof met plantsoenen, vijvers en rij- en wandellanen. Ze noemde het 'Oranienstein'. Het hele gebied met bouw- en weilanden en bos werd Oranjewoud genoemd. Diverse Oranjes vertoeven tot ± 1750 regelmatig in Oranjewoud en er komt zelfs een zomerpaleis met barokke tuinen. Door vertrek van stadhouder Willem Friso naar Den Haag raakt de boel in verval en wordt op den duur zelfs gesloopt. Na 1830 halen voorname families, De Blocq van Scheltinga, Cats en Bieruma Oosting Oranjewoud weer uit het slop door fraaie buitenplaatsen te bouwen en landschapstuinen aan te leggen. Na 1900 komt Oranjewoud in trek als recreatiegebied. De speeltuin en het doolhof bij restaurant Tjaarda en de betonnen uitkijktoren belvedere worden een onvergetelijke herinnering door de vele schoolreisjes.

Oranjewoud

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje
routebeschrijving


type
rondwandeling, 14 km

ligging
ten oosten van Heerenveen

landschap
weilanden, sloten, bos, bosranden, statige boslanen. landgoed met parkachtig karakter

bijzonderheden
-

markering
gedeeltelijk paaltjes

ondergrond
verhard, bospaden, graspaden

honden
aangelijnd

horeca
ja, 3 keer

rolstoeltoegankelijk
nee

bereikbaarheid
auto, fiets


links

staatsbosbeheer

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>