informatie wandeling Norger Esdorpenlandschap
Een leuke, informatieve rondwandeling door es- en beekdallandschap bij Norg. Volg de blauw/gele paaltjes en print eventueel de routebeschrijving van Natuurmonumenten. Je wordt dan puntsgewijs gewezen op bijzonderheden in het landschap en tevens staat de route op het kaartje getekend. Je kunt de auto parkeren bij Café Restaurant Norgerhout, Asserdelft 55 in Norg. Natuurmonumenten heeft diverse informatieborden geplaatst, net als enkele bankjes. Vergeet vooral niet goede wandelschoenen of laarzen aan te trekken in verband met modderige paden.

geschiedenis Norger Esdorpenlandschap
Na de tweede ijstijd bleef er in Drenthe een dikke laan keileem met zwerfstenen achter ook wel Drents plateau genoemd. Met het stijgen van de temperatuur smolt het ijs op het plateau en werd dit afgevoerd naar lager gelegen gebieden. De beekdalen die daardoor onstonden zijn nog steeds bepalend in het landschap. De derde ijstijd bereikte Drenthe niet maar de wind bracht fijn zand dat het land toedekte. Tijdens de temperatuurstijging onstonden door worteling van planten dekzandruggen op de hoger gelegen gebieden. In de lage gebieden blies de wind het zand weg. Het keileem is slecht waterdoorlatend waardoor het gebied natter werd en er veen onstond. In een later stadium werd hei ontgonnen om plaats te maken voor landbouwakkers. Omdat deze in het begin niet bemest werden moest steeds meer heidi afgeplagd worden voor landbouwgrond. Later werd in de potstal de mest van het veen vermengd met plaggen en stro. Dit werd over de landbouwgronden verspreid waardoor de essen een ietwat bolle vorm kregen. In de gebieden dichter bij de beken waren de hooilanden. Aan het einde van de 19e eeuw ontkwam ook Drenthe niet aan de grote ontginning ten behoeve van landbouw. Op slechtere delen werd productiebos aangelegd. Nu probeert Natuurmonumenten het landschap zoveel mogelijk te behouden en koopt zij stukken grond aan zodat er aansluiting is met andere natuurgebieden.

oude kruidakkerkruiden
Bekende akkerkruiden zijn Korenbloem, Korensla, Akkerviooltje, Gele ganzebloem, Slofhak, Smalbladige wikke en Bleekgele hennepnetel. Een bijzonder voorkomende plant is de Roggelelie met haar opvallend grote, oranje gekleurde bloemen. Deze akkerkruiden hebben een bodem nodig die voedsel- en kalkarm is.  De akkerkruiden verdwenen doordat de boer dieper ging ploegen, drijfbemesting plaatsvond en zaaizaad gezuiverd en ontsmet werd. Akkerkruiden zijn aantrekkelijk voor insecten die op hun beurt dieren aantrekken zoals bepaalde zangvogels en spitsmuizen. Daarnaast worden de bloeiende akkerkruiden zeer gewaardeerd door mens vanwege hun kleurige verschijning. Er zijn in Nederland diverse projecten, waaronder bij Norg, om oude akkerkruiden weer in het landschap terug te laten keren.

Norg

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje
    natuurmonumenten

routekaartje google


type
rondwandeling, 10,5 km

ligging
onder Norg

landschap
weilanden, bos, beekdal

bijzonderheden
akkertjes met kruiden,
infoschuur

markering
blauw-gele route

ondergrond
zand- en bospaden, verharde paden. Kan zeer modderig zijn.

honden
aangelijnd

horeca
ja, 1 keer bij start-/eindpunt

rolstoeltoegankelijk
nee

bereikbaarheid
auto, fiets, bus


links

natuurmonumenten
drents plateau

roggelelie

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>