informatie Easterskar
Het Oosterschar is een natuurgebied dat wordt beheerd door Fryske Gea en ligt onder St. Johannesga. Er zijn verschillende plaatsen waar de auto geparkeerd kan worden en je aan de wandelroute kunt beginnen. Je kunt tussen de 2,5 en 10 km lopen en het is gemakkelijk om tijdens het wandelen je route te verlengen of in te korten.
Aan de Scharweg is een picknickplaats, dit is de enige in het gebied waar verder ook geen bankjes in staan.
Er zijn een tweetal broedgebieden, die duidelijk drassiger zijn en waar je niet in mag tussen 15 maart en 15 juli.
De vogelkijkhut "Skiere goes", waar je in een schrift je vogelobservaties kwijt kunt, ligt vlak bij een parkeerplaats en is bereikbaar, ook voor rolstoelgangers, via een verhard pad.

geschiedenis Easterskar
Het Oosterschar is een oud gebied dat bijna ten prooi ging aan de ontginningsmaatschappijen die in de jaren zestig het Westerschar al ontgonnen hadden tot een landbouwgebied. Na de vervening, die tussen 1850 en 1900 plaatsvond, bleef er een afwisselend, onregelmatig gebied met petgaten, stripen (ribben) en uitgeveende sloten achter. In de loop der jaren verdroogde de grond en verlandde het gebied. Rond de jaren negentig veranderde het beheer over dit gebied, met name de waterhuishouding. Delen van het Oosterschar werden afgegraven en onder water gezet. Dit om als waterbuffer te dienen tegen overvloedige regenval. Het gebied werd weer natter en daarmeekwam aan de verdroging een eind. De graslanden, die als hooilanden worden gebruikt, worden niet bemest. Dit betekent dat de sloten schoner zijn en dat de begroeing talrijker wordt. Het gebied is rijk aan zeldzame plantensoorten, libellen, bijzondere vlinders en andere insecten. Tal van broedvogels, zo’n vijftig soorten, vinden hun plaats in het moerasbos en in de ruigterreinen. Het is ook een gebied waar reptielen voorkomen zoals de kleine watersalamander en de levendbarende hagedis. Ook de adder en ringslang bevolken dit gebied maar in mindere mate dan een aantal jaren geleden. Het nieuwste plan is het realiseren van een foerageergebied voor overwinterende grauwe ganzen.

helofytenfilter
Aan de westelijke punt van het Oosterschar is een helofytenfilter aangelegd in 1994 om overtollige voedingsstoffen op natuurlijke wijze uit het water van de Tjonger te halen. Het op natuurlijk wijze gezuiverde water vindt zijn weg naar het “Nannewijd” een plas onder de rook van Oudehaske. Het “Nannewijd” is hierdoor een heldere plas met een grote verscheidenheid aan waterplanten en vissen geworden.

Easterskar

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje


Karakteristieken
Open water, rietland, moerasbos en grasland.

Bijzonderheden
Belangrijk vogel- en vlindergebied.

Grootte
523 ha.

Ligging
Gemeente Skarsterlân, onder St. Johannesga.

Toegankelijkheid
Vrij toegankelijk op wegen en paden.

links

vogelkijkhut.nl
waarneming.nl

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>