informatie Duurswouderheide
Het prachtige natuurgebied Duurswouderheide wordt sinds 1949 beheerd door Staatsbosbeheer. Er is parkeergelegenheid bij het kerkje dat gelegen is aan de weg tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Behalve het informatiebord bij de parkeerplaats zijn er op het terrein diverse borden met leuke informatie te vinden. Er zijn voldoende bankjes aanwezig. Je kunt verschillende routes lopen. Wij hebben voor een combinatie van de routes gekozen. Langs de heide loopt ook een fietspad en een ruiterpad.

geschiedenis Duurswouderheide
De ijstijd heeft hier haar sporen achter gelaten. De dobben of pingo’s zijn hier mooie voorbeelden van. Het was een gebied met rivierdalen en zandruggen. Op de droge zandruggen woonden mensen, die het bos kapten en akkers aanlegden. Er werd turf gestoken uit het veen voor verwarming in de koude perioden. De afgeplagde heide werd gebruikt voor huizen en om de grond vruchtbaarder te maken. Vanaf 1880 was de familie Lycklama à Nijholt eigenaar van de Duurswouderheide en het daaraan grenzende ’t Oude Bosch richting het noorden.’t Oude Bosch werd gebruikt als landgoed, de heide werd verder ontgonnen en als akkers gebruikt.

Bergeend (tadorna tadorna)
Bergeenden leven langs kusten in duinen, in kwelders en polders, langs de grote riveren en rond het Ijsselmeer. Zolang het maar een modderige ondergrond is met voldoende slik om daaruit het voedsel te halen zoals slakken, wormen en schelpdiertjes. De bergeend jaagt zijn prooi op door in ondiep water met zijn poten te trappelen. Gek genoeg zien het mannetje en het vrouwtje er nagenoeg hetzelfde uit: rode snavel (bij mannetje met knobbel), kop en hals zwart, de veren zijn wit met bruin en zwart terwijl over de borst een oranjebruine band loopt. In april/mei broedt de bergeend meer landinwaarts in konijnenholen, afvoerpijpen of dammen en schuren. Als de kuikentjes geboren zijn worden ze naar open water geleid. Daar verzamelen zich dan alle kuikentjes uit de buurt en worden als oppas een aantal volwassen bergeenden aangesteld. De meeste bergeenden vliegen in het najaar naar grote ruiplaatsen o.a. op de Duitse Wadden.

Duurswouderheide

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje


Karakteristieken
Heide met dobben en bosranden.

Bijzonderheden
Grootste heidegebied van Friesland.

Grootte
200 ha.

Ligging
Gemeente Opsterland. Parkeerplaats bij het oude kerkje aan de Duerswâld, de weg tussen Wijnjewoude en Bakkeveen.

Toegankelijkheid
Vrij toegankelijk op wegen, paden. Er is ook een ruiterpad.
 

links

ontstaan pingo
bergeend

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>