informatie De Deelen
Veenpolder De Deelen ligt in de driehoek Aldeboarn, Tijnje, Heerenveen. De Deelen is bereikbaar per auto via Tjalleberd en Gersloot. Vanaf de westkant is De Deelen ook bereikbaar per fiets. Met de boot kunt u het gebied langs de grens bevaren en aanleggen. Bij de parkeerplaats is een informatiebord en daar beginnen ook de twee uitgezette route’s van 1,5 en3,5 kilometer. De vogelhut staat een kilometer verderop. Het is niet noodzakelijk om de paaltjes te volgen want verdwalen is er nauwelijks mogelijk. Maar als u de diversiteit van het gebied wilt zien dan is het wel raadzaam. De hond mag mee mits aangelijnd.

geschiedenis De Deelen
Vondsten vertellen dat De Deelen omstreeks de negende eeuw mogelijk een boerennederzetting is geweest. Daarna is het lang een verlaten gebied geweest, het was slecht bereikbaar en in de herfst en winter kwam het geheel onder water te staan. De vervening begon in het begin van de 20e eeuw. De zo herkenbare structuur van petgaten en stripen (waar de turf te drogen werd gelegd) is ook nu nog goed te zien. Werd deze arbeid eerst met de hand gedaan later namen machines een deel van de werkzaamheden over.

toekomst
Uitbreiding van De Deelen staat op het programma van Staatsbosbeheer. Dit gebeurt in overleg met de omwonende agrariërs.

pluimzegge
De compacte pollen van de pluimzegge staan in en langs het water van De Deelen. Dit geeft aan dat het verlandingsproces aan de gang is. Pluimzegge is een kruidachtig gras dat behoort tot de cypergrasfamilie. In Nederland komt Pluimzegge veelvuldig voor, maar is zeldzaam in Flevoland, Zeeland en op de Waddeneilanden. De stengels worden zo’n 50 tot 100 centimeter lang en hangen gebogen naar de grond. In mei en juni bloeit het gras door middel van pluimvormige aren die zo’n 20 centimeter lang zijn.

veengrond als potgrond

De uitgegraven veengrond bestaat uit vergane plantenresten, is zuiver plantaardig en heeft een hoog gehalte aan humus. Humus is organisch materiaal in de bodem, dat is ontstaan door ontleding van plantaardige en dierlijke afvalstoffen. Veengrond houdt het vocht goed vast maar wordt ook wel vermengd met scherp zand, compost, grind, meststoffen al naar gelang het soort planten waarvoor het gebruikt wordt.

bruine kiekendief
In De Deelen komt de zeldzame bruine kiekendief voor met haar spanwijdte van 125 – 135 cm. De vrouwtjes zijn bruin van kleur, hebben een roomkleurig masker en zijn meestal groter dan de mannetjes. De prooien die ze pakken zijn daarom ook wat groter. Het mannetje is lichter van kleur, heeft een blauwgrijze staart en tevens een blauwgrijze band over de vleugels. Over het algemeen zweeft de bruine kiekendief met plotselinge wendingen laag over het land. Vanuit een stootduik stort hij zich op zijn prooi die bestaat uit kleine zoogdieren, vogels en amfibieën. In mei legt het vrouwtje gemiddeld zo’n 5 eieren die blauwachtig-wit van kleur zijn. Na een week of 5 komen de eieren uit en de jongen blijven nogmaals zo’n periode in het nest.

De Deelen

de wandeling
achtergrondinformatie
foto's
routekaartje
extra
luchtfoto De Deelen


Karakteristieken
Laagveengebied, petgaten en ribben.

Bijzonderheden
Vogelkijkhut "De Turfhut". Talrijke watervogels. Overwintering door ganzen.

Grootte
500 ha.

Ligging
Ten noorden van Heerenveen, links van Tjalleberd en Gersloot.

Toegankelijkheid
Vrij toegankelijk op de paden.

links

Brandgans

Uitgelezen?

neem een proef-abonnement op een blad>